I kan som forældre købe en plads i vores ordning.

En plads koster 8.500 kr. om måneden, hvoraf forældrebetalingen udgør 2.712 kr. Københavns kommune yder tilskud på 5.788 kr. Derud over skal I medbringe bleer og vaskeklude. Tilskuddet bliver indsat på jeres bankkonto. Vores betaling/løn er forudbetalt. Lønnen er forfalden d. sidste hverdag i måneden.
     Da vi har haft mange problemer med for sent indbetaling, er det vigtigt for os at understrege at betalingen skal ske til tiden da vi ellers vil få problemer med hensyn til vores udgifter.


   

Tilbage